Enerji

50 yılı aşkındır ticaret hayatında olan grubumuz ile; başta tekstil olmak üzere yeşil enerji ve otelcilik alanlarında ürün ve hizmetler sunmaktayız.

Mükemmelliği odağına alan bir anlayışla, çevreye, insana ve dokunduğumuz tüm kaynaklara duyarlı bir şekilde hareket ediyor ve her zaman geleceği düşünerek seçimlerimizi yapıyoruz.

 

ENERJİ POLİTİKAMIZ

S.Y.K. Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, yaşadığımız evrene saygı prensibinden hareketle temel unsurlarımız arasında yer alan enerji verimliliği kavramı doğrultusunda yenilenebilir ve doğal enerji kaynaklarının verimli kullanımı ile gerçekleştirdiğimiz temiz üretimimiz sayesinde global rekabet unsurlarında tercih sebebi olma ve dışa bağımlılığımızı azaltma yolunda ilerlemekteyiz.

Bu kapsamda;

 • Enerji verimliliği açısından yürürlükteki yasa ve yönetmelikleri takip ederek gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • Enerji performansını düzenli olarak gözden geçirip enerji verimliliğine yönelik etüt çalışmaları ile sürekli olarak iyileştirmeyi,
 • Enerji verimi ve tasarruf önlemleri kapsamında üretim ile bağdaştırılmış ölçülebilir hedefler koyarak enerji kullanımını kontrol altına almayı,
 • Enerji verimliliğini artırıcı projelere kaynak ayırarak enerji tüketimini azaltmayı,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırarak doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanımına katkıda bulunmayı,
 • Makine, ekipman ve hizmet satın alımlarında enerji verimliliği ilkelerini göz önünde bulundurmayı,
 • Enerji yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek dokümante etmeyi ve tüm birimlere duyurmayı,
 • Çevre ve enerji duyarlılığı konusunda başta ekip arkadaşlarımız olmak üzere iş ortaklarımızın ve toplumun bilinç ve duyarlılığını artırmaya katkıda bulunmayı,
 • Belirtilen hedef ve amaçlarımıza ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmekteyiz.

   

İş yerinde esenlik ve iş yaşam dengesini destekleyen uygulamalarımız ile çalışanlarımızın gelişimini destekliyor, motivasyonu yüksek ve bağların güçlü olduğu bir çalışma ortamı sunuyoruz.

Yeşil enerjiye yatırım yapıyor ve sürdürülebilirliğin önemine inanıyoruz. 3000 KW enerji yatırımımız ile 15 milyon libre üzerinde elektrik üretimine katkı sağlıyor, 1,5 milyon aracın bir yıl boyunca ortaya koyduğu emisyon salınımı oranında çevresel fayda sağlıyoruz.